OK
         
               
 

  - Rack 18 Unit Depth 60,80
  - Rack 22 Unit Depth 60,80,100
  - Rack 27 Unit Depth 60,80,100
  - Rack 32 Unit Depth 60,80,96
  - Rack  37 Unit Depth 60,80,100
  - Rack 40 Unit Depth 80,100
  - Rack 42 Unit Depth 80,100
  - Rack 47 Unit Depth 100

سینی متحرک رک عمق 60، 80، 100
دارای سینی ثابت
دارای لایت پنل
دارای پاور ماژول 8 پورت
قابلیت عبور کابل از بالای رک به پائین و یا از اطراف
قابلیت نصب چرخ بر زیر رک و یا ثابت نمودن رک
قابلیت نصب فن از 1 تا 4 عدد
قابلیت اتصال رکها از اطراف به یکدیگر